oferta > dla osób indywidualnych > poradnie > neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.).

Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym -). Zmiany w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzenia i zapalenia tkanek miękkich i struktur kostnych.

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla życia chorego. Niejednokrotnie bagatelizowane bóle głowy czy mięśni mogą występować w przebiegu mikroudarów, wylewów, mikrowylewów do centralnego układu nerwowego, lub być objawem innej choroby. Szczególnie w okresie letnim u małych dzieci lub osób ukąszonych przez kleszcze, mogą pojawić się objawy ze strony układu nerwowego pod postacią gorączki, bólu głowy, zaburzeń świadomości,
które są konsekwencją kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Wszelkie utraty przytomności powinny być diagnozowane przez neurologa, gdyż mogą być one objawem np. padaczki, która bez odpowiedniego procesu leczenia może przyczynić się nawet do śmierci.

Głównymi objawami ze strony centralnego układu nerwowego są bóle glowy, nieustępujące po lekach przeciwbólowych, zaburzenia świadomości (bardzo często krótkotrwałe), zawroty głowy, nudności, niekiedy wymioty. Każdy z powyższych objawów, jeżeli powtarza się kilkakrotnie na przestrzeni kilku dni, nie powinien być bagatelizowany przez pacjenta. Powyższe objawy nie tylko bardzo utrudniają komfort życia, ograniczają nasze możliwości i potencjał do pracy i wszelkich działań, ale stanowią również zagrożenie dla życia pacjenta. Niektóre zaburzenia wymagają natychmiastowego działania.

Lekarze neurolodzy ściśle współpracują z psychiatrami, ponieważ wiele chorób neurologicznych jest z pogranicza zaburzeń psychicznych. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi. Niektóre choroby są domeną zarówno lekarza neurologa,
jak i psychiatry. Jednak neurologia zajmuje się głównie tymi schorzeniami, w których podłożem jest jakiś proces uszkadzający układ nerwowy. Psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłoże dotyczy somatycznych zaburzeń w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego.

Badanie neurologiczne skupia się na ustaleniu rozpoznania, po uprzednim zebraniu pełnego wywiadu od pacjenta, w tym również wywiadu środowiskowego i rodzinnego. Badanie neurologiczne rozpoczyna się przez zwykłą obserwację zachowania pacjenta,
a następnie poprzez wykonanie licznych testów (EEG, EMG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, itp.), pomagających ustalić anatomiczne miejsce uszkodzenia centralnego układu nerwowego.


W ramach poradni neurologicznej Dantex-Med zapewnia pełną dostępność badań radiologicznych. Inne badania w zakresie neurologii, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i badanie EEG i EMG, które są wykonywane w placówkach partnerskich.NASZA SONDA

Proszę określić jakim pacjentem Dantex-Med Państwo jesteście.

indywidualnym
korporacyjnymAnkieta satysfakcji z usług
Copyright © 2004 by Dantex-Med