Kategoria: Artykuły

Poradnia gastrologiczna

Gastrologia zajmuje się fizjologią i patologią przewodu pokarmowego, czyli: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, trzustki , wątroby i dróg żółciowych. Pod pojęciem chorób układu pokarmowego, kryją się wszystkie zmiany poszczególnych choroby dotyczące poszczególnych narządów jamy brzusznej. Wśród najczęstszych chorób można wymienić: chorobę...

Poradnia psychiatryczna

Psychiatria jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych a także psychoprofilaktyką. W psychiatrii wyodrębnia się wiele działów, takich jak: psychiatria kliniczna, społeczna, środowiskowa, sądowa, kulturowa, humanistyczna i inne. Do zaburzeń czynności psychicznych dochodzi zazwyczaj w wyniku interakcji...

Poradnia pulmunologiczna

Pulmonologia jest działem medycyny zajmującym się chorobami układu oddechowego,a więc chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych. Najczęściej choroby układu oddechowego wywołane są przez wirusowe i bakteryjne zakażenia, (np. zapalenie krtani i tchawicy, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc). Drogi oddechowe są również bardzo...

Klinika stomatologiczna

Co to jest stomatologia? Stomatologia to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem zębów mlecznych, stałych oraz tkanek z nimi związanych. Jakie są przyczyny chorób z zakresu stomatologii? Brak higieny jamy ustnej, niewłaściwe odżywianie doprowadza do powstania erozji szkliwa, co w...

Zakład rehabilitacji

Co to jest i w jakich stanach pomaga rehabilitacja? Rehabilitacja to proces leczniczy mający charakter leczenia funkcjonalnego, tj. stosowania ćwiczeń ruchowych we wszystkich ich odmianach, których celem jest poprawienie funkcji niesprawnego narządu. Często leczenie to łączy się z zabiegami fizykoterapeutycznymi. W...

Poradnia pediatryczna

Co to jest pediatria? Pediatria, to nauka o dziecku, zajmująca się zarówno przebiegiem okresu wzrostui dojrzewania dziecka, jak i różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia, wczesnego rozpoznawania różnych chorób oraz zapobiegania tym chorobom. Od którego roku życia dzieckiem zajmuje się pediatra? Pediatria...

Poradnia okulistyczna

Co to jest okulistyka? Okulistyka jest dziedziną medycyny, która zajmuje się fizjologią i patologią narządu wzroku. Zagrożenia zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska, nadmierne obciążenie wzroku na skutek wielogodzinnego korzystania z monitorów komputerowych, nieprawidłowe oświetlenie i wiele innych czynników powodują kłopoty ze wzrokiem...

Poradnia medycyny pracy

Obowiązki pracodawcy Pracodawca w myśl Ustawy o Służbie Medycyny Pracy oraz Kodeksu Pracy ma obowiązek zapewnienia świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami poprzez wykonanie odpowiednich pakietów świadczeń w ramach badań wstępnych okresowych i kontrolnych. Powyższe zadania realizowane są przez odpowiedni personel służby medycyny...

Poradnia ortopedyczna

Co to jest ortopedia? Ortopedia zajmuje się całością zagadnień związanych z rozpoznawaniem oraz leczeniem nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu, będących wynikiem wad wrodzonych lub nabytych, urazów czy chorób. Choroby narządu ruchu są najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu i ograniczenia sprawności...

Poradnia internistyczna

Co to są choroby wewnętrzne? Pod hasłem “choroby wewnętrzne”, kryje się dział medycyny, który zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krwiotwórczego, narządów wydzielania wewnętrznego oraz chorób przemiany materii i chorób układu ruchu. W potocznym nazewnictwie poradnia...