Laboratorium analityczne

Co to jest analityka laboratoryjna?

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ma na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno – epidemiologicznych.

Innymi słowy to wszystkie analizy płynów ustrojowych wykonywane pacjentowi pomocne w diagnozie lekarskiej.

Jacy specjaliści pracują w laboratorium i z jakimi najczęściej współpracują?

W laboratorium pracuje wykwalifikowana kadra, którą są specjaliści z zakresu analityki medycznej.

Diagnostyka pacjenta wymaga ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami a laboratorium. Analitycy medyczni współpracują z lekarzami wszystkich specjalności.

Jakie analizy można wykonać w laboratorium?

W laboratorium można wykonać wszystkie podstawowe analizy, takie jak morfologia, mocz, badania biochemiczne, a także badania hormonalne, immunologiczne, alergologiczne, bakteriologiczne, markery nowotworowe, oraz grupy krwi (wpis
do “krewkarta”).

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *