Poradnia alergologiczna

Co to są alergie?

Najprościej mówiąc alergia zwana inaczej uczuleniem jest odpowiedzią naszego organizmu na zetknięcie się z czynnikiem zewnętrznym – alergenem, który powoduje reakcje ze strony różnych narządów człowieka.

Na alergie cierpi coraz więcej osób co pozwala wysnuć wniosek o wpływie rozwoju cywilizacji i zmiany otaczającego nas środowiska na wiele przypadłości o podłożu alergicznym.

Ze względu na skalę tego zjawiska o alergiach coraz częściej mówi się w kontekście chorób cywilizacyjnych.

Jakie są najczęstsze przyczyny chorób alergicznych?

Stały kontakt z alergenami, których nie możemy wyeliminować z naszego otoczenia (np. roztocza, pyłki traw itp.), zmiana sposobu odżywiania, stosowanie różnorodnych dodatków i konserwantów, zanieczyszczenie środowiska, są najczęściej branymi pod uwagę czynnikami wpływającymi na wzrost zachorowalności na choroby alergiczne. Do czynników ryzyka zalicza się również czynniki genetyczne, czyli odziedziczoną predyspozycję do alergii.

Zagrożenia

Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie wykazuja stały wzrost występowania chorób alergicznych. Wymienia się wiele przyczyn tego zjawiska.

Uważa się, ze krótki okres karmienia piersią i wczesne wprowadzenie mleka krowiego może tłumaczyć wczesne ujawnienie się alergicznego zapalenia skóry i alergii pokarmowej.

Nowoczesne budownictwo, w którym jest zła wentylacja pomieszczeń, powoduje namnażanie się roztoczy i wzrost zachorowań na choroby alergiczne. Zanieczyszczenia środowiska, palenie czynne i bierne tytoniu, nawracające wirusowe zakażenia górnych dróg oddechowych oraz tendencja do mieszkania w dużych aglomeracjach miejskich, wiąże się z coraz częstszym ujawnieniem się chorób alergicznych.

Niepokojące obawy

Objawy chorób alergicznych są bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju alergii. Alergia pokarmowa jest znacznie częstszym objawem u dzieci niż u dorosłych. Mleko krowie jest najczęstszą przyczyną objawów ze strony układu pokarmowego w okresie niemowlęcym. Są to wymioty, kolka, biegunki. Alergia na inne pokarmy, takie jak np. jaja, fasola, orzechy, ryby, rozwija się później. Najczęstsze objawy to świąd w jamie ustnej i gardle, wysypki skórne, napady duszności.

W alergicznym nieżycie nosa głównymi objawami są swędzenie w nosie, kichanie, wodnisty katar, upośledzenie węchu, swędzenie oraz łzawienie oczu.

W przypadku alergii wziewnej, która znaczenie częściej występuje u starszych dzieci i osób dorosłych, najczęstszymi objawami są:
– kichanie i uporczywy wodnisty katar,
– suchy napadowy kaszel,
– uczucie duszności z towarzyszącym świszczącym oddechem,
– utrudnione oddychanie.

Bardzo niebezpieczne jest uczulenie na jad os i pszczół. Użądlenie przez owada może doprowadzić do wstrząsu, co stanowi zagrożenie życia.

Z kim współpracują lekarze alergolodzy?

Poradnię prowadzą lekarze alergolodzy, którzy współpracują z laryngologami, pneumonologami oraz dermatologami.

Profilaktyka

Działania profilaktyczne należy rozpocząć we wczesnym dzieciństwie. Wskazane jest jak najdłuższe karmienie piersią i unikanie wczesnego wprowadzania mleka krowiego. Istotne jest również zmniejszenie ekspozycji nie tylko dzieci, ale również dorosłych na pyłki roślin oraz kurz domowy. Osoby z objawami alergii nie powinny palić tytoniu oraz przebywać w pomieszczeniach, w których inni palą.

Diagnostyka

W poradni alergologicznej wykonujemy:
– pełną diagnostykę laboratoryjną
– spirometrię immunologiczną
– testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi
– badania czynnościowe układu oddechowego
– rentgenodiagnostykę.

Leczenie w ramach poradni

Dla każdego pacjenta ustalany jest indywidualny program leczenia. Oprócz dobrania odpowiednich leków, które eliminują objawy choroby, chorzy w uzasadnionych przypadkach, mogą być odczulani na poszczególne alergeny. Odczulanie, aby było skuteczne, musi być prowadzone w odpowiednim czasie i odpowiednio długo.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *