Poradnia pediatryczna

Co to jest pediatria?

Pediatria, to nauka o dziecku, zajmująca się zarówno przebiegiem okresu wzrostu
i dojrzewania dziecka, jak i różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia, wczesnego rozpoznawania różnych chorób oraz zapobiegania tym chorobom.

Od którego roku życia dzieckiem zajmuje się pediatra?

Pediatria zajmuje się opieką nad dzieckiem od urodzenia do wieku dojrzewania, dzieląc
te okresy życia na:
– noworodkowy (od urodzenia do końca 1 miesiąca życia)
– niemowlęcy (od 1 miesiąca życia do końca 1 roku życia)
– wczesnego dzieciństwa (od 1 roku życia do ukończenia 5 lat życia)
– późnego dzieciństwa (od 6 do 12 roku życia)
– wieku dojrzewania/dorastania (od 13 do 17 rok życia).

Jakie są najczęstsze choroby okresu dziecięcego?

W zależności od wieku dziecka, spotykamy się z różnymi chorobami i zagrożeniami.

W okresie niemowlęcym najczęstszymi problemami zdrowotnymi są zakażenia górnych dróg oddechowych. Przy nieprzestrzeganiu zasad prawidłowego odżywiania u dziecka może wystąpić niedokrwistość, głównie z niedoboru żelaza, oraz alergia, wynikająca
z nietolerancji mleka krowiego.

W okresie przedszkolnym problemem są głownie zakażenia górnych dróg oddechowych
i zapalenia ucha środkowego, niekiedy z powodu nieprzestrzegania higieny pojawiają się biegunki u dzieci. Niezależnie od tego bardzo istotnym problemem, na który należy zwrócić szczególnie uwage, są różnorodne urazy, które mogą nawet zagrażać życiu dziecka.

W okresie szkolnym, oprócz chorób zakaźnych, które na szczęście są coraz rzadsze
na skutek prowadzenia szczepień ochronnych, nadal mamy do czynienia z chorobami alergicznymi, zakażeniami górnych dróg oddechowych oraz wielonarządowymi często urazami. W okresie szkolnym pojawiają się również psychologiczne problemy okresu dojrzewania dzieci, wynikające najczęściej z przestrojenia hormonalnego, a niekiedy zaburzeń hormonalnych. Należy również pamiętać, że okres szkolny to ogromne zagrożenie uzależnieniem się dziecka od leków i narkotyków, oraz innych substancji odurzających. Zmiana zachowania dziecka, nadmierna pobudliwość lub senność, zawsze powinna być alarmującym objawem, który wymaga konsultacji z lekarzem pediatrą
lub psychologiem.

Niepokojące objawy

Gorączka powyżej 38,5 stopnia, zaburzenia świadomości, kaszel, wymioty, biegunka – są to ostre objawy, które zawsze wymagają konsultacji z lekarzem pediatrą. Przewlekłe problemy z przyjmowaniem pokarmów, jak również prawidłowe jedzenie z jednoczesnym chudnięciem dziecka, powinno również zaniepokoić rodziców i doprowadzić do konsultacji z lekarzem pediatrą.

Kto prowadzi poradnie i z jakimi specjalistami współpracuje?

Lekarze pediatrzy, to często jednocześnie tzw. lekarze rodzinni. Nie jest to przypadek, ponieważ pediatria, dbając o prawidłowy rozwój dziecka, ma na uwadze powiązania wzajemne między różnymi aspektami opieki zdrowotnej nad dzieckiem, w tym również aspekt ekonomiczny i socjologiczny. Rozpoznanie choroby odbywa się najpierw
na podstawie szerokiego wywiadu rodzinnego, a dopiero później lekarz bardzo dokładnie bada młodego pacjenta.

Pediatrzy często współpracują z działem rehabilitacji, również z psychologami. Dantex-Med, dbając o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, usunięcie ewentualnych wad postawy bądź zapobieżenie im, zapewnia swoim małoletnim podopiecznym pełną rehabilitację dziecięcą, na podstawie programów ćwiczeń opracowywanych przez fizjoterapeutę, rehabilitanta i lekarza pediatrę.

Dbając o rozwój psychicznych dziecka, prawidłowy przebieg dojrzewania psychicznego, zapewniamy konsultacje z psychologiem. Taka konsultacja pomoże znaleźć odpowiednie metody wychowawcze, wskazać rozwiązania problemów, ale – co równie istotne – zidentyfikować i określić potrzeby dziecka i pomóc rozwijać jego talenty.

Z racji coraz częściej pojawiających się alergii u dzieci już w bardzo wczesnym okresie życia dziecka, pediatrzy często współpracują także z alergologami i laryngologami.

Profilaktyka

Konsultacje u lekarza pediatry powinny odbywać się zgodnie ze wskazanym przez niego harmonogramem wizyt, łączącym zarówno profilaktyczne kontrole stanu zdrowia
i tzw. okresowe bilanse rozwoju dziecka, oceniające prawidłowy rozwój psychomotoryczny małego podopiecznego. Również, nie tylko rodzice, ale pediatrzy powinni pamiętać o przestrzeganiu programu szczepień ochronnych i w określonych terminach wzywać dzieci na szczepienia.

Diagnostyka w ramach poradni

W ramach poradni pediatrycznej, Dantex-Med zapewnia:
– pełen dostęp do diagnostyki analitycznej, biochemicznej, hematologicznej, immunologicznej, bakteriologicznej;
– punkt szczepień ochronnych;
– badania alergiczne: testy naskórkowe, punktowe;
– badania czynnościowe układu oddechowego;
– badanie EKG;
– badania obrazowe, takie jak USG i badania radiologiczne.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *