Poradnia pulmunologiczna

Pulmonologia jest działem medycyny zajmującym się chorobami układu oddechowego,
a więc chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych.

Najczęściej choroby układu oddechowego wywołane są przez wirusowe i bakteryjne zakażenia, (np. zapalenie krtani i tchawicy, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc).

Drogi oddechowe są również bardzo podatne na działanie alergenów, szczególnie
w okresie wiosenno-letnim, gdzie pyłki kwitnących roślin mogą wywoływać duszność, kaszel, łzawienie oczu, wodnisty katar.

Również ekspozycja w czasie pracy na różne pyły i gazy może powodować objawy
ze strony układu oddechowego i prowadzić do chorób zawodowych, takich jak astma zawodowa lub pylica płuc.

Uszkodzenie barier ochronnych, w jakie bogato wyposażony jest układ oddechowy, sprzyja występowaniu wielu chorób. Niekiedy są to ostre choroby, których początek jest nagły, a ich przebieg, bez odpowiedniego prowadzenia przez lekarza, może przyczynić się do trwałych uszkodzeń układu oddechowego. Są to tzw. choroby ostre.

Układ oddechowy dotykają też choroby przewlekłe, których początek zazwyczaj jest niezauważalny, a przez niewielką dokuczliwość, pacjenci niejednokrotnie bagatelizują konieczność konsultacji lekarskiej. Tymczasem choroba taka bardzo szybko może przybrać ostry przebieg, prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zmian w oskrzelach i miąższu płuc. Należy również pamiętać o możliwości zakażenia prątkiem gruźlicy, gdyż problem zachorowania na gruźlicę nadal istnieje w Polsce.

– uporczywy, nieuzasadniony przeziębieniem kaszel
– uczucie duszności
– bóle w klatce piersiowej
– słyszalne świsty w czasie oddychania

Innymi symptomami, które wymagają natychmiastowej konsultacji lekarza pulmonologia jest:
– krwioplucie
– zasinienie warg i śluzówki jamy ustnej.

Lekarze pulmonolodzy, prowadzący poradnię, współpracują bardzo ściśle z alergologami, gdyż coraz więcej chorób układu oddechowego pojawia się na skutek obecnych
w otaczającym powietrzu alergenów. Współpracują także z laryngologami, okulistami, radiologami i – w miarę potrzeby – innymi specjalistami.

Większość chorób układu oddechowego związanych jest z różnorodnymi czynnikami szkodliwymi bądź drażniącymi występującymi w powietrzu. Niestety niewielki mamy wpływ na to “czym” oddychamy, bo niesie to za sobą szerokie zagadnienia z zakresu ekologii.

W wielkich aglomeracjach miejskich narażeni jesteśmy szczególnie na substancje szkodliwe, wydzielane przez pojazdy, fabryki.

Na ww. czynniki mamy niewielki wpływ, jednak niejednokrotnie “na własne życzenie” osłabiamy nasz układ oddechowy – chociażby poprzez palenie tytoniu. Palenie osłabia bowiem nie tylko układ odpornościowy i wydolność organizmu, ale przede wszystkim godzi właśnie w układ oddechowy, narażając go tym samym na niepotrzebne podrażnienia, osłabienie wydolności płuc i oskrzeli.

Ważne jest również środowisko biurowe, w którym przebywamy przez wiele godzin dziennie. Wiele pomieszczeń biurowych jest zamkniętych, bądź wyposażonych wyłącznie w urządzenia klimatyzacyjne. Nieodpowiednio nawilżone, zbyt suche powietrze, również nie wpływa korzystnie na nasz układ oddechowy i stwarza możliwość szerzenia się zakażenia.

W ramach poradni pulmonologicznej zapewniamy swoim podopiecznym:
– dostęp do wszystkich badań analitycznych, biochemicznych i hematologicznych,
– dostęp do diagnostyki radiologicznej (łącznie z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym),
– dostęp do badań czynnościowych układu oddechowego (spirometria z próbą rozkurczową)
– badania alergiczne (testy punktowe naskórkowe, IgE całkowite i swoiste)

W ramach poradni pulmonologicznej gwarantujemy pełną opiekę wysoko wykwalifikowanych lekarzy pulmonologów, alergologów, pełną dostępność do diagnostyki medycznej, jak również różne metody odczulania (przy występowaniu schorzeń układu oddechowego na podłożu alergicznym).

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *